De Groene Toren

De Groene Toren

Welkom bij de website van ” De Groene Toren”. Deze Hervormde Kerk aan Het West in Avenhorn ( gem. Koggenland ), maar in de volksmond beter bekend als ” de Groene Toren ” , is gebouwd in 1642. Een jaarsteen in een van de buitenmuren herinnert hier nog aan.Het is een z.g. een schepig kerkgebouw.

De kerk staat , zoals nog enkele uit de 17e eeuw stammende gebouwen in onze gemeente, op z.g. restveen.
Alle veen om het gebouw heen is de loop van de jaren afgegraven en gebruikt als brandstof. Zo lijkt de kerk iets verhoogd te liggen, een soort van terp.
Rond 1912 heeft er een grootschalige restauratie plaatsgevonden en is o.a. de toren volledig vernieuwd. In 1980 is daar een aanvulling op gekomen.

De toren behoort toe aan de gemeente Koggenland , die ook verantwoordelijk is voor het onderhoud. Het kerkgedeelte is eigendom van de Protestantse gemeente Koggenland.  Deze laatste heeft in 1982 het beheer van het gebouw overgedragen aan’ de Stichting Groene Toren’, welke het gebouw verhuurt als ware het een dorpshuis.

UNIEKE LOCATIE


.

Culinair  op locatie

.

Entertainment

.

.

.

.

.

WELKOM BIJ DE GROENE TOREN


.

Prachtige ambiance


.


Kees van Zaanen

DOE MEE AAN ONS VOLGENDE EVENEMENT